fuckyeahexpressionism:

Alma Thomas, Fall Begins, 1976